Διαιτολογικό Διατροφολογικό Κέντρο Μαρίνα Μανωλαράκη
Προετοιμασία για την εξέταση

Προετοιμασία για την εξέταση

  • Για τις γυναίκες το ιδανικό θα ήταν να εξετάζονται στο μέσο του κύκλου τους οπότε και η κατακράτηση υγρών είναι στο ελάχιστο
  • 2-3 ώρες πριν την εξέταση μην πίνεται μεγάλες ποσότητες υγρών
  • Τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σωματικών υγρών μπορεί να επηρεάσουν την μέτρηση.
  • Κάποια φάρμακα ιδιαίτερα τα διουρητικά μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
  • Δεν πρέπει να γίνεται εξέταση για τουλάχιστον 12ώρες μετά από άσκηση.
  • Αποχή από το αλκοόλ για 24τουλάχιστον ώρες πριν την εξέταση. Το αλκοόλ είναι διουρητικό.
  • Αποχή από καφέ ,τσάι, ανθρακούχα αναψυκτικά ή ποτά ενέργειας για 24τουλάχιστον ώρες πριν την εξέταση .
  • Η εξέταση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 με 3ώρες μετά την λήψη φαγητού
  • Ουρήστε 30λεπτά πριν την εξέταση.
Close Menu